overwinteringwintertelling 2019wintertelling 2020 | wintertelling 2021 | wintertelling in het nieuws


Wintertelling   16 en 17 januari 2021

 

In het weekend van 16 en 17 januari 2021 tellen we met elkaar overwinterende ooievaars in ons land. U telt toch ook mee?

Zo kunt u meedoen
Wat STORK graag wil weten is plaats en aantal. En stel dat u de beschikking heeft over een telescoop, dan kunt u proberen om eventuele ringnummers af te lezen.

U kunt op de volgende manieren uw telgegevens aan ons doorgeven:


Wilt u meer lezen over overwintering? Kijk dan hier.Trekvogel of niet?
Van oudsher wordt de ooievaar beschouwd als trekvogel. Het is een vogelsoort die buiten de broedtijd het broedgebied verlaat, omdat voedseltekort dreigt. Het stapelvoedsel voor ooievaars bestaat uit regenwormen. Daarnaast staan insecten, slakken en soms muizen en mollen op het menu. In de winter, wanneer de bodem bevroren is, zijn deze prooien onbereikbaar. Toch zien we in de winter ooievaars in ons land. Hoe overleven zij? Is er iets veranderd?

Telling
Om hier meer inzicht in te krijgen, organiseert STORK jaarlijks in januari een wintertelling. We proberen in beeld te brengen hoeveel ooievaars er overwinteren in eigen land, waar ze zich ophouden en wie het zijn.
 
Teruglezend in oude informatie kom je tot de ontdekking dat ook in de periode van vóór het herintroductieproject er ooievaars in eigen land overwinterden. Er zijn toen geen tellingen uitgevoerd om vast te stellen hoeveel ooievaars dat waren. Die telling voeren we nu wel al zo’n twintig jaar uit. In combinatie met het ringonderzoek, heeft dat heel interessante informatie opgeleverd over het trekgedrag van de ooievaar.

> Lees meer hierover in 'Ooievaars op trek ... of niet?'

 

 

De voorgaande jaren

Tijdens de wintertelling van 2018 werden 650 ooievaars gezien. In 2019 was het aantal met 547 weer lager. In 2020 werden er juist veel gezien, 996!
Hieronder een overzichtje vanaf 2010:

2010 497
2011 592
2012 653
2013 579
2014 523
2015 668
2016 750
2017 553
2018 650
2019 547
2020 996
2021

Belangstelling voor de telling van de media > De wintertelling in het nieuws


Wintertelling 2021


 

Het moment is weer aangebroken om ooievaars
te tellen!

Dik Trom keek bezorgd naar het ooievaarsnest naast de boerderij van zijn ouders. Hij zag nog maar één ooievaar, de andere drie had hij al meer dan een week niet waargenomen. Het was een van de jongen die hier in het voorjaar waren geboren.
Dik was ongerust. Hij had al net zo’n groot hart voor dieren als zijn beroemde overgrootvader, die in hetzelfde dorp was geboren en waar zoveel boeken over waren geschreven. En nu was hij bang dat Stork, zoals hij het jong altijd noemde, alleen zou achterblijven.
Diks moeder kwam naar buiten.‘Wat kijk je triest?’ ‘Alle ooievaars zijn al vertrokken naar het zuiden, maar Stork wil maar niet weg. Misschien kan hij niet zo goed vliegen. Hij zal zich eenzaam gaan voelen als hij hier blijft.’ ‘Maar weet je dan niet dat er tegenwoordig ook veel ooievaars in Nederland overwinteren omdat het klimaat verandert?’ ‘Misschien, maar waar zijn ze dan? De rest van Storks familie is vertrokken. En hoeveel blijven er hier in de winter? Dat zou ik wel eens willen weten, dan hoeft Stork zich niet zo eenzaam te voelen.’

Ton van der Lee

Wil je helpen Diks vragen te beantwoorden? Doe dan mee aan de wintertelling van 2021!

Dit verhaaltje werd geschreven door Ton van der Lee, de achterkleinzoon van C. Joh. Kieviet die de beroemde Dik Trom boeken schreef. Van der Lee publiceerde drie boeken over de Nieuwe Dik Trom. Hij woont in Portugal, waar veel ooievaars broeden en overwinteren.