overwintering | wintertelling 2022wintertelling 2021 | wintertelling 2020 | wintertelling in het nieuws


Wintertelling  22 en 23 januari 2022

 

Telt u ook weer mee?

Op 22 en 23 januari 2022 organiseert STORK voor de 22e keer op rij de jaarlijkse Ooievaars Wintertelling. De laatste jaren voert STORK de telling uit in nauwe samenwerking met Waarneming.nl. en dat gebeurt natuurlijk ook bij de komende wintertelling.
De telling levert informatie op over het trek- en overwinteringsgedrag van ooievaars. Hoeveel ooievaars blijven in ons land en waar verblijven ze in de winter? Hoe overleven ze de winter? Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wélke ooievaars niet op trek gaan. Om daar achter te komen is het aflezen van ringen belangrijk.

Iedereen kan meetellen! Kijk tijdens het telweekend uit naar ooievaars en geef uw waarnemingen door. Dat kan via

Tijdens het telweekend komt u bij Waarneming.nl direct terecht op de plek waar u de waarneming kunt invoeren. 
Het telefoonnummer is alleen rond het telwekend beschikbaar.

Wilt u meer lezen over overwintering? Kijk dan hier.
Ook interessant: 'Ooievaars op trek ... of niet?'


Trends

In 1995 is de eerste Wintertelling uitgevoerd. Toen waren de aantallen overzichtelijk: ongeveer 275 broedparen, 500 blijvers. Dat was toen 90 % van de broedvogels! In 2001 hebben we de draad weer opgepakt. De komende telling is dus de 22e op rij en met 1995 erbij de 23e telling.

In onderstaande grafiek zijn de resultaten te zien:

De groene kolommen geven het geschat aantal broedparen aan. Het laatste jaar in de grafiek is 2020. In die laatste kolom staat het aantal overwinteraars van januari 2021, omdat de telling van 2021 volgt op en hoort bij broedseizoen 2020.

De blauwe lijn geeft het aantal gemelde overwinteraars aan. Deze lijn is lang rond de 500 blijven schommelen en vanaf ongeveer 2010 is gemiddeld een lichte stijging te zien. De lijn verloopt ook wat grillig. Op het laagste punt (wintertelling januari 2019, volgend op broedseizoen 2018) waren de weersomstandigheden zodanig dat er veel minder mensen geteld en gemeld hebben. Toch is de trend duidelijk.

De oranje lijn geeft aan welk percentage van het aantal broedvogels heeft overwinterd. En dan zie je een lijn die hoog begint, 90 % in 1995 en al vanaf 2005 schommelt tussen 30 en 40 %.


 

Wintertelling 2022


Mediabelangstelling voor de telling
> De wintertelling in het nieuws