tellen en inventariseren  |  Nestkaart Ooievaar


Tellingen - Tellen en inventariseren, ofwel: meten is weten

Om uitspraken te kunnen doen over hoe het er met de ooievaarspopulatie voor staat, moet je over gegevens beschikken. Die gegevens worden op verschillende manieren verzameld.

Met de huidige aantallen ooievaars vragen mensen zich nog wel eens af waarom nog steeds geïnventariseerd wordt. Er zijn toch weer heel veel ooievaars? Ooievaars leven lang. Het volgen van de populatie is dus ook een lange termijn zaak. Bij het hoofdstuk over de trekroutes, kunt u zien welke veranderingen zichtbaar worden juist door het blijven volgen van de populatie over een langere periode. Met de gegevens van de ooievaarstelling wordt een basis gelegd voor verdere bescherming en verantwoorde verzelfstandiging van de ooievaarspopulatie.

Dit gebeurt onder andere door het in kaart brengen van:

Door het gegevensbestand up-to-date te houden en de verzamelde gegevens per nest hierin onder te brengen, is verder onderzoek mogelijk. Dit kan STORK echter niet alleen, maar dankzij de hulp van nesteigenaren, contactpersonen en beheerders van de ooievaarsstations zal voortzetting van de ooievaarstelling mogelijk blijven. Met de komst van Nestkaart Ooievaar is de manier waarop geïnventariseerd wordt veranderd. Dat is een mooie ontwikkeling, iedereen kan meedoen.

> Naar Nestkaart Ooievaar

Foto: René Rietveld