de zin van het ringenelsa ringen |  regels en afspraken |  wanneer ringen?


Ringen - Regels en afspraken rond het ringen

Ooievaars mogen uitsluitend geringd worden door bevoegde ringers. Dit geldt overigens voor het ringen van alle vogels. De vergunningen voor het ringen van ooievaars worden uitgegeven door het Vogeltrekstation, in nauw overleg met STORK. Het ringen van ooievaars in Nederland wordt gecoördineerd door STORK.

Een groep van 22 bevoegde ringers ringt jonge ooievaars in een eigen afgesproken regio. Ringers van ooievaars dienen zich te houden aan de regels die het Vogeltrekstation aan ringers stelt. Daarnaast dienen zij zich ook te houden aan de afspraken hierover met STORK. Op de site van het Vogeltrekstation is precies te lezen, welke regels hiervoor in acht moeten worden genomen.

De jongen laten ringen?
Zijn er jonge ooievaars op uw nest en wilt u wel meewerken aan het ringonderzoek, stuur dan een e-mail naar het secretariaat van STORK (klik op de link).
We brengen u dan in contact met de ringer in uw regio.
Als u uw ringer al kent, dan kunt u natuurlijk rechtstreeks met de ringer afspraken maken.
Neem tijdig contact op met STORK of de STORK-ringer, liefst als u zeker weet dat er jongen zijn. Dan is er alle tijd om zonder tijdsdruk met de ringer een afspraak te maken.

Nog een belangrijk punt: Een nesteigenaar is uitsluitend eigenaar van het nest, niet van de ooievaars die er gebruik van maken.

 

   

Tot en met 2010 is gebruik gemaakt van aluminium ringen, van het type lipring. De linker afbeelding laat zien, wat daarmee bedoeld wordt. De ring is 30 mm hoog en heeft een binnendiameter van 17,5 mm. Het ringnummer staat er drie keer op en bestaat uit een drie- of viercijferige code. Verder staat er 'Vogeltrekstation Arnhem Holland' op en op de lip is een horizontale markering aangebracht. Dit is het kenmerk van een Nederlandse ooievaarsring. De ringen worden aangebracht aan het zgn. bovenloopbeen (zie rechter afbeelding).

Vanaf 2010 gebruiken we Elsa-ringen. Dit is een nieuw ringtype, uitgevoerd in kunststof. Meer hierover is te lezen bij: ELSA-RINGEN.

Aflezen en melden

Als u ooievaarsringen afleest, dan kunt u de gegevens doormelden aan het Vogeltrekstation via de daarvoor bedoelde website: www.griel.nl
Postadres: Vogeltrekstation, Postbus 50, 6700 AB Wageningen
Website: www.vogeltrekstation.nl

 

Foto's

 

Ruinerwold 2013
Ringen met striptekenaar Jan Kruis, ter gelegenheid van zijn 80-ste verjaardag.

Lemelerveld 2013

De Schiphorst 2008

Zuidwolde 2007