home | over STORK  |  financieel  | contact  | alfabetische index 


STORK - Financieel

Donaties en giften, ANBI

Er is veel over ooievaars te vertellen en dat is mogelijk door het jarenlang volgen van ooievaars. Daarbij is het inventariseren en ringen onmisbaar. Het levert belangrijke gegevens op en die gegevens worden weer gebruikt op beschermend beleid te maken. Aan de éne kant dragen de gegevens dus bij aan bescherming en aan de andere kant kunnen wij u breed informeren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Er wordt veel tijd geïnvesteerd in ooievaars en dat hebben de vele vrijwilligers er graag voor over. Er is echter ook geld nodig om het ooievaarswerk mogelijk te maken. Ooievaarswerk is kostbaar. Als voorbeeld noemen we het ringen van één jonge ooievaar. Dit kost gemiddeld € 10,-.

Het zou geweldig zijn als u jaarlijks minimaal 10 Euro wilt doneren. Een ander bedrag mag natuurlijk ook, STORK is blij met iedere bijdrage! Met uw bijdrage steunt u de ooievaar en helpt u mee om de ooievaar te behouden voor het Nederlandse landschap, want dat is waar STORK het allemaal voor doet! Eén keer per jaar ontvangt u een herinnering om uw donatie over te maken en u ontvangt ieder jaar ons jaarverslag.

 

Klik hier om naar onze sponsorpagina te gaan

 

U kunt zich aanmelden als donateur van STORK.

Stuur een e-mail naar penningmeester.stork@ooievaars.eu, waarin u aangeeft dat u donateur van STORK wilt worden. U kunt STORK steunen met een zelf te bepalen bijdrage. Alle beetjes helpen.

 

Wilt u het ringen sponsoren?

Maak dan € 10,- of een veelvoud van € 10,- over op het rekeningnummer van STORK, onder vermelding van 'sponsoring ringen'. Stuur ook even een mailtje (zie kolom hiernaast), dan kunnen we met u overleggen of u vermeld wilt worden als sponsor op deze website en onder welke naam.
STORK behoudt zich het recht voor, om vermelding van sponsors te weigeren, wanneer de belangen van de sponsor niet overeenstemmen met de visie van STORK.

 

ANBI

STORK is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De erkenning geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009. Dit betekent, dat STORK geen belasting hoeft te betalen over donaties en giften. Alle inkomsten kunnen dus ten goede komen aan de werkzaamheden voor de ooievaars.
We willen graag op de mogelijkheid wijzen, STORK te steunen door het toezeggen van nalatenschappen.

Instellingen met een ANBI-status zijn door belastingdienst verplicht, om via de website inzage te geven in bepaalde documenten. Uiteraard voldoet STORK ook aan die verplichting.
Hieronder vindt u de links daar die documenten.

ANBI-registratieformulier
Statuten
Jaarverslag 2023
Jaarplan 2024


 

Aanmelden als donateur

 

U kunt uw donatie overmaken op onderstaand banknummer:

STORK
NL41 RABO 01489.64.060

Soms ontvangt STORK (éénmalige) donaties. Er wordt dan een bedrag op de rekening van STORK bijgeschreven, maar op onze bankafschriften staat geen adres van de gever. Natuurlijk willen wij deze goede gevers heel graag netjes bedanken. We willen u vragen om naast uw donatie ook een e-mail te sturen naar penningmeester.stork@ooievaars.eu, dan weten wij wie we kunnen bedanken en waar we de STORK-nieuwsbrief heen kunnen sturen.

 

Sponsorpagina

Klik hier om naar onze sponsorpagina te gaan.