home | over STORK  |  financieel  | contact  | alfabetische index 


STORK - Over STORK

STORK, een Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel.

 

Uitgestorven

Het is met de ooievaar lange tijd niet goed gegaan. In de jaren zestig werd het dieptepunt bereikt: De ooievaar was in Nederland vrijwel uitgestorven.
Wat was er aan de hand? Het gebruik van zware pesticiden zoals DDT hadden de weilanden zo goed als dood gemaakt. Klein dierlijk leven was er vrijwel niet meer en de vogels die daarvan afhankelijk waren, verdwenen. Ook de ooievaar. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Het werd zeer succesvol.

 

Herstel

Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen is toegenomen tot boven de 1000 en de broedgebieden breiden zich uit. Om te weten hoe het met de populatie gaat, is het belangrijk om de ontwikkelingen goed te volgen. Hoe verspreiden de ooievaars zich over het land, met welk broedsucces en hoe staat het met de overleving op langere termijn?

Om hier inzicht in te krijgen, moeten gegevens worden verzameld en geborgd. Er moeten tellingen worden uitgevoerd en er moeten ooievaars worden geringd. Kortom, de populatie moet worden gemonitord. Om dit allemaal moeglijk te maken en houden, is STORK op 1 januari 2009 opgericht.
STORK werkt daarbij nauw samen met Vogelbescherming Nederland, Sovon, het Vogeltrekstation, de (voormalige)ooievaarsstations en de vele nesteigenaren, die gegevens van hun eigen nest aanleveren via Nestkaart Ooievaar.

 

Om dit allemaal te kunnen Daarom wordt er nu ingezet op het behoud van de ooievaar als Nederlandse broedvogel. Om dit te bereiken richt Vogelbescherming Nederland zich samen met andere organisaties vooral op biotoopherstel. Een aantal ooievaarsstations is nog steeds actief in eigen omgeving. Om belangrijke werkzaamheden zoals monitoring en ringen te kunnen voortzetten, is op 1 januari 2009 STORK opgericht.

 

Bestuur

STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland.
Het bestuur van STORK heeft vijf bestuursleden.

 

Over deze website

Alle teksten, foto's en afbeeldingen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van STORK.

Website-ontwerp en Websitebeheer: ©Wim van Nee
Foto's: ©Wim van Nee, tenzij anders vermeld

Foto: Frans Bootsma

 

Logo's

 

Het STORK-logo laat een gestileerde ooievaar zien, die zowel de witte als de zwarte ooievaar voorstelt.

 

STORK gebruikt ook een tweede logo. Dit logo laat de samenwerking zien tussen STORK en Sovon op het gebied van het inventariseren van broedgegegevens met het programma Nestkaart Ooievaar.

 

Foto: Leo Hoogervorst