overwintering | wintertelling 2024 | wintertelling 2023 | wintertelling 2022 | wintertelling in het nieuws


Wintertelling  14 en 15 januari 2023: 915 ooievaars gemeld

 

Ooievaars in alle provincies

Het telweekend van 2023 is voorbij, tijd om de balans op te maken.
In totaal zijn 915 verschillende ooievaars gemeld. Dat is iets minder dan tijdens de telling van januari 2022, toen werden er 986 ooievaars gemeld. 

Ondanks de weersomstandigheden veel waarnemers
Regen en wind tijdens het telweekend: minder tellers? Dat bleek mee te vallen, 810 mensen hebben meldingen doorgegeven en dat is vrijwel evenveel als vorig jaar, toen waren er 836 waarnemers.

Vaak bij het nest
De ooievaars zelf reageren ook op de weersomstandigheden. Net als vorig jaar waren veel ooievaars in de buurt van hun nest te vinden. Dankzij de natte omstandigheden was er voldoende voedsel bereikbaar in de omgeving van het eigen nest. Ze kennen deze omgeving goed en het was dus niet nodig, om op grotere afstand op zoek te gaan naar voedsel.

Verspreidingskaart
Op het verspreidings-kaartje is te zien in welke
5 kilometerblokken ooievaars zijn gemeld.
Donkerder betekent meer ooievaars


Wilt u meer lezen over overwintering?
Kijk dan hier.
Ook interessant:
'Ooievaars op trek ... of niet?'

Minder grote concentraties

Het aantal grote concentraties was minder dan tijdens de vorige telling. De grootste groep was nu 108, rond ooievaarsstation De Lokkerij bij Meppel. Vorig jaar bestond deze groep nog uit ongeveer 150 ooievaars. Mogelijk speelt hier de besmetting met vogelgriep in het broedseizoen van 2022 een rol. (Lees hier meer over in het artikel Ooievaars en vogelgriep.)
Vergeleken met de telling van vorige winter waren de groepen in de omgeving van de afvalverwerkingslocaties en milieustraten kleiner en meer verspreid. Dit geldt onder andere voor Elzenburg in Oss en De Spinder in Tilburg.
De groep overwinteraars aan de noordkant van Utrecht, omgeving Oud Zuilen, was ook meer verspreid dan vorig jaar.
Rond de afvalverwerkingslocaties bij Apeldoorn zijn zelfs helemaal geen ooievaars gezien.

Aantallen
In onderstaande grafiek laat de blauwe lijn het aantal overwinterende ooievaars zien, dat is gemeld tijdens de wintertellingen vanaf 1995. De oranje lijn combineert deze getallen met het aantal broedparen. Het aantal overwinteraars is in deze lijn uitgedrukt als percentage van het aantal broedvogels. De laatste drie jaar daalt deze lijn licht. Het aantal broedparen is groter geworden, terwijl het aantal overwinteraars ongeveer gelijk is gebleven. Er zijn dus méér ooievaars op trek gegaan.Leeftijdsopbouw

In de wintermaanden zijn op meerdere plekken in het land ringnummers afgelezen en via verschillende middelen gemeld. Hiervoor willen we de melders hartelijk danken. In totaal ging het om 243 meldingen van 202 verschillende ooievaars. Er zaten 15 buitenlandse ooievaars bij, voornamelijk uit Duitsland, maar ook een enkele uit België, Frankrijk en Zweden. Tenminste acht van deze buitenlandse vogels zijn broedvogel in Nederland. Van sommige ooievaars was het geboortejaar niet bekend. De grafiek is gebaseerd op 193 afgelezen ringen.
In de grafiek is de leeftijdsspreiding te zien.

Tot slot
Kort samengevat kun je zeggen, dat ongeveer evenveel melders als vorig jaar, minder ooievaars hebben gezien.
Een telling als deze is een momentopname. Het geeft wel een goede indicatie, omdat de telling jaarlijks op dezelfde manier wordt uitgevoerd.

Ook interessant:
Wintertelling 2022
'Ooievaars op trek ... of niet?'
Ooievaars en vogelgriep
Ooievaars overwinteringsplaats, Oud Zuilen, Utrecht
 
   


 

Wintertelling 2023


Mediabelangstelling voor de telling
> De wintertelling in het nieuws